سنتز پلیمر آکریلیک اسید

سنتز پلیمر آکریلیک اسید

پاسارگاد شیمی الوند وارد کننده برتر کربومر در ایران

 

Carbomer-940

سنتز پلیمر آکریلیک اسید

پلیمریزاسیون رادیکال آزاد صنعتی ترین روش در تولید پلیمرها به شمار می رود. برای تولید پلیمرهای آکریلیک اسید با استفاده از این روش آغازگرهای ترمو شیمیایی همچون پتاسیم پرسولفات و AIBN مورد استفاده قرار می گیرند. این فرآیند زمان بر بوده و اغلب چندین ساعت طول می کشد ولی با افزایش دما و فشار سرعت پلیمریزاسیون به مراتب بالا می رود. تولید این ماده بسیار حساس بوده و نیازمند دقت باالست چرا که هر نوع تغییری در امر تولید سبب تغییر وزن مولکولی این ماده شده که آن هم بر خصوصیت رئولوژیکی و ظرفیت پراکندگی ماده نهایی تاثیر می گذارد برای این منظور روش پلیمریزاسیون RAFT برای تولید مواد با وزن مولکولی مشخص استفاده می شود تا خصوصیت پراگندگی ماده نهایی تغییر نکند. دسته کوپلیمرهای پلی آکریلیک اسید که برای محرک های دما و PH سازگارند، در فرآیند های انتقال دارو در بخش پزشکی به کار می رود.

سمیت

سمیت احتمالی کربومر توسط نهاد CIR( Review Ingredient Cosmetic )مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه نهایی این تحقیق توسط افراد متخصص نشان داده که کربومر های استفاده شده در مواد آرایشی بهداشتی، داروها و … بر انسان و سالمتی افراد بی ضرر است. این ماده خصوصیت سمی بسیار ضعیفی داشته و در مواردی که فرد نا خواسته همراه با مواد غذایی و آشامیدنی مصرف کند، مشکل خاصی ایجاد نمی کند. اثر این ماده بر روی پوست و چشم نشان داده که در برخی از افراد سبب خارش و حساسیت جزئی می شود. مطالعات بر روی ارگان های بدن نشان داده که مصرف این ماده سبب حسایت در دستگاه گوارشی و ظهور پیگمانت ها یا دانه های رنگی در سلول
های کوپفر کبد می شود.

 

برای خرید این محصول هم اینک میتوانید با کارشناسان فروش پاسارگاد شیمی الوند تماس بگیرید

افخمی ۰۹۳۳۲۴۵۶۵۲۹  – مرتضی خدامی ۰۹۱۲۴۰۲۰۲۸۰