کربومر در صنایع دارویی

کربومر در صنایع دارویی

 

کربومر در صنایع دارویی

 

  • کربومر موجود در پاسارگاد شیمی الوند با کدهای (۹۱۰ ،۹۳۴ ،۹۴۰ ،۹۸۰ و ۹۳۴P )  در پزشکی و صنایع دارو سازی برای تهیه ماتریس سازگار با بافت ها خصوصاً در تهیه ژل های مورد استفاده برای مراقبتاز پوست و داروهای بیماری پوستی استفاده می شود. فیلم های این ماده بر روی ایمپلنت های ارتوپدی از خوردگی این آنها جلوگیری می کند. هیدروژل های میکس شده آکریلیک اسید و گالتین به عنوان چسب در پزشکی که قدرت چسبندگی و اتصال باالیی دارد، معرفی شده است. سازمان غذا و داروی آمریکا اخیراً از این مواد و دیگر پلیمرها با خاصیت جذب باال در بسته بندی مواد غذایی استفاده کرده اند.

 

کربومر در صنایع دارویی